پروژه های موسسات و سازمان های عام المنفعه

زائرسرای کرامت

زائرسرای صادقیه

زائرسرای آفتاب ولایت

زائرسرای مهررضا

زائرسرای بهزیستی