زائرسرای یزد

207
ظرفیت اقامتی (نفر)
10
تعداد طبقات
5400
زیربنا(متر مربع)
804
مساحت (مترمربع)

آدرس: محله سرشور-انتهای سرشور36

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز زائر سرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت زائرسرای استان یزد

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی اعضاء بنیاد زائر استان یزد

محمدرضا ظریف زاده

عضو هیئت مدیره

محمدرضا شهسواری

عضو هیئت مدیره

علی اکبر اعتمادیان

عضو هیئت مدیره

آیت الله محمدرضا ناصری

رئیس هیئت امناء

ابوالقاسم محی الدینی اناری

عضو هیئت مدیره

محمد کاظم ناصری کوچه بیوکی

عضو هیئت مدیره

عزیزالله سیفی

عضو هیئت مدیره

محمد ملک ثابت

عضو هیئت مدیره