زائرسرای خوزستان

344
ظرفیت اقامتی (نفر)
9
تعداد طبقات
8833
زیربنا(متر مربع)
1235
مساحت (مترمربع)

آدرس: بلوار امیرالمومنین-دادخواه2-کوچه محمدپور

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز زائر سرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت زائرسرای استان خوزستان

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت