زائرسرای چهارمحال و بختیاری

216
ظرفیت اقامتی (نفر)
8
تعداد طبقات
4645
زیربنا(متر مربع)
700
مساحت (مترمربع)

آدرس: منطقه 5-بلوار ولایت-ولایت 10-گلریز7

 

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز زائر سرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت زائرسرای استان چهارمحال و بختیاری

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت