حسینیه زائر سرای کاظمینی ها

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
90
ظرفیت اقامتی (تخت)
3
تعداد طبقات
2839
زیربنا(متر مربع)
536
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :  32236950-051

        051-32281786

        051-32281787

آدرس : طبرسی 20-کاشانی 2

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات