حسینیه و زائرسرای انصار الرضا(علیه السلام)

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
0
ظرفیت اقامتی (تخت)
10
تعداد طبقات
3575
زیربنا(متر مربع)
484
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس : 38596771

آدرس :خیابان دانش شرقی-نبش دانش شرقی 19

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت حسینیه و زائرسرا

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

آقای بمانی