حسینیه زائرسرای قزوینی ها

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
195
ظرفیت اقامتی (تخت)
8
تعداد طبقات
3757
زیربنا(متر مربع)
1206
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :  14-32236411-051

آدرس : خیابان امام رضا(ع)-امام رضا(ع)3

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی اعضای هیئت امناء و مدیر حسینیه زائرسرا

عباس آشتیانی

عضو هیئت امناء

محمد شالباف

عضو هیئت امناء

میثم ابوترابی فرد

عضو هیئت امناء

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین ابوترابی فرد

عضو هیئت امناء

حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمدحسن ابوترابی فرد

عضو هیئت امناء

جواد بابائی

مدیر زائرسرا

علی اکبر دائی دائی

عضو هیئت امناء

منصف پور

عضو هیئت امناء