زائرسرای کرمانشاه

222
ظرفیت اقامتی (نفر)
11
تعداد طبقات
6348
زیربنا(متر مربع)
757
مساحت (مترمربع)

آدرس: منطقه ثامن – بلوار وحدت – وحدت 13 – کوچه علیپور

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز زائر سرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت زائرسرای استان کرمانشاه

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت