حسینیه زائر سرای طوبی

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
0
ظرفیت اقامتی (تخت)
9
تعداد طبقات
5081
زیربنا(متر مربع)
759
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : بلوار وحدت-وحدت21-شهید سالاری مقدم 6

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت حسینیه زائرسرا

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

سرکار خانم زارعان