حسینیه زائرسرای سیده النساء

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
0
ظرفیت اقامتی (تخت)
8
تعداد طبقات
2843
زیربنا(متر مربع)
627
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : خیابان بهجت-بهجت9-کوچه ی شهید رئیسیان

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت حسینیه زائرسرا

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

آقای مظاهری