زائرسرای زنجان

145
ظرفیت اقامتی (نفر)
10
تعداد طبقات
3730
زیربنا(متر مربع)
525
مساحت (مترمربع)

آدرس: بلوار وحدت – وحدت 17

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز زائر سرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت زائرسرای استان زنجان

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت