زائرسرای خراسان شمالی

146
ظرفیت اقامتی (نفر)
10
تعداد طبقات
3760
زیربنا(متر مربع)
655
مساحت (مترمربع)

آدرس: بلوار وحدت – وحدت 17

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز زائر سرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت زائرسرای استان خراسان شمالی

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت