زائرسرای هرمزگان

241
ظرفیت اقامتی (نفر)
10
تعداد طبقات
5469
زیربنا(متر مربع)
943
مساحت (مترمربع)

آدرس: تقاطع شهید بابانظر و شهید مفتح

 

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز زائر سرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت زائرسرای استان هرمزگان

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت