زائرسرای اصفهان

0
ظرفیت اقامتی (نفر)
11
تعداد طبقات
25400
زیربنا(متر مربع)
6464
مساحت (مترمربع)

آدرس: خیابان سرشور-بین سرشور 9 و 11

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز زائر سرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت زائرسرای استان اصفهان

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

تلفن تماس:

آدرس متولی زائرسرا :