حسینیه زائر سرای سیّد الشهدا (ع)

200
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
70
ظرفیت اقامتی (تخت)
5
تعداد طبقات
4862
زیربنا(متر مربع)
653
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس: 38518280-051

آدرس: خیابان امام رضا(ع)-کوچه مسجد رانندگان-پلاک 36 و 14-سرشور 28

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

علیرضا شیرین سخن

تلفن تماس: 38528280-051

آدرس متولی مجموعه : خیابان امام رضا(ع)-امام رضا 5-چهنو6-کوچه شهید علی عسگری-پلاک 12-خیریه نور