حسینیه زائر سرای سرایانی ها

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
0
ظرفیت اقامتی (تخت)
6
تعداد طبقات
1436
زیربنا(متر مربع)
370
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : بلوار وحدت-وحدت1/3-روبروی مسکن ثامن شایسته

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت حسینیه زائرسرا

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

آقای رضایی