حسینیه زائر سرای شمیم هشت بهشت

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
150
ظرفیت اقامتی (تخت)
9
تعداد طبقات
2310
زیربنا(متر مربع)
322
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس : —–

آدرس : محله سرشور-انتهای سرشور 37

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

مهدی کریمی چریانی