حسینیه زائرسرای زرند کرمان

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
0
ظرفیت اقامتی (تخت)
10
تعداد طبقات
8159
زیربنا(متر مربع)
1150
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : خیابان آیت الله بهجت-آیت الله بهجت9-کوچه ی شهید رئیسیان

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت حسینیه زائرسرا

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

آقای سیف الدینی