حسینیه و زائرسرای ریحانه النبی

70
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
48
ظرفیت اقامتی (تخت)
6
تعداد طبقات
2236
زیربنا(متر مربع)
473
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس : 38536922

آدرس : خیابان امام رضا(ع)-امام رضا(ع) 28-پلاک 28

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

آقای شریفی