حسینیه و زائرسرای پورپونه

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
0
ظرفیت اقامتی (تخت)
5
تعداد طبقات
849
زیربنا(متر مربع)
268
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : خیابان امام رضا(ع) -کوچه چهنو-کوچه مهرنیا-پلاک 233

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت حسینیه و زائرسرا

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

جناب آقای ترکش

تلفن تماس:

آدرس متولی زائرسرا :