حسینیه زائر سرای محمدیه بروجن

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
0
ظرفیت اقامتی (تخت)
10
تعداد طبقات
7900
زیربنا(متر مربع)
1205
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : خیابان توحید-توحید 24-جنب مسجد حیدری ها

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت حسینیه زائرسرا

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

آقای میرافضل