حسینیه و زائرسرای مرکز اسلامی غرب کشور

40
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
15
ظرفیت اقامتی (تخت)
3
تعداد طبقات
500
زیربنا(متر مربع)
300
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس : 38540305

آدرس : خیابان امام رضا(ع)-خیابان عنصری-عنصری 4-پلاک 30

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

آقای عنایت