حسینیه زائر سرای مکتب الزهرا (س) قزوین

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
0
ظرفیت اقامتی (تخت)
0
تعداد طبقات
0
زیربنا(متر مربع)
546
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس :خیابان امام رضا-کوچه ی چهنو-کوچه ی شهید نبات مقدم

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

مشارکت در ساخت حسینیه زائرسرا

پرداخت آنلاین و مشارکت در ساخت

معرفی مدیر حسینیه زائرسرا

آقای مرندی