حسینیه و زائرسرای بجنوردی ها

120
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
140
ظرفیت اقامتی (تخت)
6
تعداد طبقات
2100
زیربنا(متر مربع)
688
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : خیابان آیت الله بهجت-آیت الله بهجت 9-کوچه ی بن بست

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

Name

تلفن تماس:

آدرس متولی زائرسرا :