حسینیه و زائر سرای بیت الزّهرا(س)

108
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
42
ظرفیت اقامتی (تخت)
9
تعداد طبقات
1936
زیربنا(متر مربع)
321
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس : 38558640-051

فکس         : 38596367-051

آدرس : خیابان امام رضا(ع)-امام رضا(ع)28(کوچه ی گلچین)-نبش کوچه ی حسینیان 13-پلاک 63

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

آقای بردستانی

مدیر زائرسرا