حسینیه و زائر سرای بیت الرضا(علیه السلام)

100
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
70
ظرفیت اقامتی (تخت)
5
تعداد طبقات
1805
زیربنا(متر مربع)
445
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس : جناب آقای سراج 09358436510

آدرس : بلوار میرزا کوچک خان-میرزا کوچک خان3-میرزا کوچک خان3/10-جنب حسینیه ی چهارده معصوم

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی اعضای هیئت مدیره خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(علیه السلام) بافق و مدیر حسینیه و زائرسرا

عبّاس اعتمادی فرد

عضو هیئت مدیره

سیّدعلی حسینی باقرآبادی

عضو هیئت مدیره

محمد حسن باقری فهرجی

مدیرعامل

سیّد سعید حسینی مبارکه

نایب رئیس هیئت مدیره

سیّد علی طباطبایی بافقی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای سراج

مسئول پیگیری امور زائر سرا

محمد حسین قانعی بافقی

حسابدار و خزانه دار

جواد زمانی بافقی

منشی

تلفن تماس: 32428888-035

 فکس       : 32423701-035

آدرس متولی زائرسرا : شهرستان بافق-ابتدای بلوار امام خمینی(ره)-موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(علیه السلام)