حسینیه و زائرسرای آموزش و پرورش بوشهر

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
60
ظرفیت اقامتی (تخت)
4
تعداد طبقات
1672
زیربنا(متر مربع)
455
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : خیابان امام رضا(ع)-امام رضا(ع) 33-نبش چهار راه دوم-پلاک 90

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

آقای راستگو