حسینیه و زائرسرای ابوالفضل(علیه السلام) ارسک

150
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
68
ظرفیت اقامتی (تخت)
6
تعداد طبقات
1420
زیربنا(متر مربع)
321
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس : 2-38553870-051

آدرس : خیایان دانش غربی-دانش غربی7-انتهای دانش 7/1

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

رحیم کریمی

ناظر

سیّد باقر حسن زاده میدانی

مدیر زائرسرا

حسین صالحی

جانشین ریاست هیئت امناء

غلامرضا اسدی

رئیس هیئت امناء

تلفن تماس:

آدرس متولی زائرسرا : خراسان جنوبی-شهرستان ارسک-هیئت ابوالفضل(ع) ارسک