حسینیه و زائرسرای فاطمیه بسیجیان

0
ظرفیت اقامتی (بدون تخت)
218
ظرفیت اقامتی (تخت)
8
تعداد طبقات
3300
زیربنا(متر مربع)
681
مساحت (مترمربع)

تلفن تماس :

آدرس : خیابان آیت الله شیرازی-آیت الله شیرازی9-پلاک55

وضعیت اجرایی

فاز چهارم سفت کاری

فاز سوم اجرای اسکلت

فاز دوم تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز اول تسلیم تعهدنامه ، صدور پروانه

فاز هشتم تجهیز حسینیه زائرسرا

فاز هفتم اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز ششم اجرای نازک کاری

فاز پنجم اجرای تاسیسات

معرفی مدیر حسینیه و زائرسرا

آقای اسماعیلی