طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

زائرسرای استان گیلان

0
تعداد طبقات :
0
ظرفیت اقامتی (نفر):
0
زیربنا(متر مربع):
0
مساحت(متر مربع):
آدرس: منطقه چهارم -انتهای بلوار شهید مفتح

وضعیت اجرایی

فاز اول

تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز پنجم

اجرای تاسیسات

فاز دوم

تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز ششم

اجرای نازک کاری

فاز سوم

اجرای اسکلت

فاز هفتم

اجرای نما،محوطه سازی، جمع آوری کارگاه

فاز چهارم

سفت کاری

فاز هشتم

تجهیز زائر سرا

کمپین حمایت

کل هزینه پروژه.............. ریال
31 % تامین شده
تا کنون .... در این پروژه سهیم شده اند

رهنمود علما و بزرگان

آیت الله قر بانی

مردم ولایت مدار گیلان که تمکن مالی دارند کمک کنند تا زائرسرای محرومین گیلانی ها در مشهد مقدس آماده شود تا زائرین قشر کم درآمد که برای زیارت امام رضا(ع) مشرف می شوند از این جایگاه استفاده نمایند
ghorbani---gilan.png

بنیادزائرامام رضا(ع) استان گیلان

عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا

اطلاعات تماس