طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

زائرسرای استان کهگیلویه و بویر احمد

0
تعداد طبقات :
0
ظرفیت اقامتی (نفر):
0
زیربنا(متر مربع):
0
مساحت(متر مربع):
آدرس: منطقه چهار - انتهای بلوار شهید مفتح

وضعیت اجرایی

فاز چهارم

سفت کاری

فاز هشتم

تجهیز زائر سرا

فاز سوم

اجرای اسکلت

فاز هفتم

اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز دوم

تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز ششم

اجرای نازک کاری

فاز اول

تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز پنجم

اجرای تاسیسات

کمپین حمایت

کل هزینه پروژه .......ریال
31 % تامین شده
تا کنون ..... در این پروژه سهیم شده اند

رهنمود علما و بزرگان

آیت الله ملک حسینی

درایت مقام معظم رهبری و دلسوزی ایشان نسبت به قشر کم درآمد به مثابه نقطه انعقاد زائرسرای استان هاست و نیت خالص رهبری به لطف امام عصر(عج) پشت این حرکت است .مردم چانچه بدانند در ساختن خشت های آسمانی برای زائران آستان مقدس رضوی می توانند مشارکت کنند ، قطعا چنین خواهند کرد .

.png

بنیادزائرامام رضا(ع) استان یزد

عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا