طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

زائرسرای شهرستان کاشان

0
تعداد طبقات :
0
ظرفیت اقامتی (نفر):
0
زیربنا(متر مربع):
0
مساحت(متر مربع):
آدرس : منطقه ثامن -  بلوار وحدت - وحدت 21 - شهید طحانی

وضعیت اجرایی

فاز اول

تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز پنجم

اجرای تاسیسات

فاز دوم

تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز ششم

اجرای نازک کاری

فاز سوم

اجرای اسکلت

فاز هفتم

اجرای نما، محوطه سازی ، جمع آوری کارگاه

فاز چهارم

سفت کاری

فاز هشتم

تجهیز زائر سرا

کمپین حمایت

کل هزینه پروژه .......... ریال
31 % تامین شده
تا کنون .......... در این پروژه سهیم شده اند

رهنمود علما و بزرگان

آیت الله نمازی

از مقام معظم رهبری کمال تشکر را داریم که شهرستان دارالمومنین کاشان را مورد عنایت وژه قرار دادند . همچنین مردم متدین و شهید پرور کاشان از توجه مقام معظم رهبری بسیار مسرور و کمال امتنان را دارند .

در نهات از پروردگار منعم و محسن سپاسگزاریم که رهبری حکیم و محیط بر مشکلات طبقات ضعیف به فکر تمهید مقدمات و تسبیب اسباب ارتباط مردم با عتبات عالیات و مرقد ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا(ع) می باشد.

.png

بنیادزائرامام رضا(ع) شهرستان کاشان

عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا

اطلاعات تماس