طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

زائرسرای استان چهارمحال بختیاری

0
تعداد طبقات :
0
ظرفیت اقامتی (نفر):
0
زیربنا(متر مربع):
0
مساحت(متر مربع):
آدرس: منطقه پنج - بلوار ولایت - ولایت 10 گلریز 7

وضعیت اجرایی

فاز اول

تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز پنجم

اجرای تاسیسات

فاز دوم

تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز ششم

اجرای نازک کاری

فاز سوم

اجرای اسکلت

فاز هفتم

اجرای نما ، محوطه سازی ، جمع آوری کارگاه

فاز چهارم

سفت کاری

فاز هشتم

تجهیز زائر سرا

کمپین حمایت

کل هزینه پروژه ........ ریال
31 % تامین شده
تا کنون ..... در این پروژه سهیم شده اند

رهنمود علما و بزرگان

آیت الله نکو نام

سال هاست که مقام معظم رهبری این نظر را داشته اند که استان ها در مشهد زائرسرای را برای کسانی که می خواهند به سفر زیارتی مشهد مشرف شوند اما وضع مالی آن ها اجازه نمی دهد که چند شب سکونت داشته باشند احداث کنند تا این نیازمندان و مستضعفان بتوانند در رفاه باشند .

خوشبختانه این نیت سراسر خیر مقام معظم رهبری در مشهد اجرایی و عملیاتی شده است و طبق یک برنامه مفصل و حساب شده برای همه استان ها از جمله استان چهارمحال و بختاری زمین اختصاص شده که زمن هم در مکان بسیار خوب است .اقدامات و فعالیت هایی برای ساخت و سازاین زائرسرا صورت گرفته اما برای سرعت بخشدن در ساخت و ساز نیازمند مساعدت مردمی هستیم .این زائرسراها برای همیشه می ماند و پاداش و ثواب آن برای کسان که در این جهت سهیم باشند تا ابد باقی خواهد ماند.

1.png

بنیادزائرامام رضا(ع) استان چهار محال وبختیاری

عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا

اطلاعات تماس