طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

زائرسرای استان لرستان

0
تعداد طبقات :
0
ظرفیت اقامتی (نفر):
0
زیربنا(متر مربع):
0
مساحت(متر مربع):
آدرس: منطقه ثامن - بلوار وحدت - وحدت 17

وضعیت اجرایی

فاز اول

تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز پنجم

اجرای تاسیسات

فاز دوم

تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز ششم

اجرای نازک کاری

فاز سوم

اجرای اسکلت

فاز هفتم

اجرای نما، محوطه سازی،جمع آوری کارگاه

فاز چهارم

سفت کاری

فاز هشتم

تجهیز زائر سرا

کمپین حمایت

کل هزینه پروژه ...........ریال
31 % تامین شده
تا کنون ........... در این پروژه سهیم شده اند

رهنمود علما و بزرگان

آیت الله میر عمادی

اکثرا مشاهده گردیده اقشار کم درآمدی که برای زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع) عازم مشهد مقدس می گردند به علت کمبود بودجه مالی در کنار پارک ها و یا در داخل اتومبیل ها شب را بسر می برند .به همین منظور ساخت زائرسرای ارزان قیمت به دستور مقام معظم رهبری شروع گردید و در جلسه اول خیرین استان ،مبلغ دو میلیارد تومان جمع آوری گردید. این اقدام بزرگ به عنوان باقیات صالحات می باشد که همت مومنین برای اجابت آن مهم است .

.png

بنیادزائرامام رضا(ع) استان لرستان

عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا

اطلاعات تماس