طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

زائرسرای استان قم

0
تعداد طبقات :
0
ظرفیت اقامتی (نفر):
0
زیربنا(متر مربع):
0
مساحت(متر مربع):
آدرس: منطقه هشت،خیابان شهید اندرزگو - سرشور 37

وضعیت اجرایی

فاز اول

تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز پنجم

اجرای تاسیسات

فاز دوم

تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز ششم

اجرای نازک کاری

فاز سوم

اجرای اسکلت

فاز هفتم

اجرای نما،محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز چهارم

سفت کاری

فاز هشتم

تجهیز زائرسرا

کمپین حمایت

کل هزینه پروژه ........... ریال
31 % تامین شده
تا کنون ..... در این پروژه سهیم شده اند

رهنمود علما و بزرگان

آیت الله سعیدی

اقشاری که برای زیارت امام هشتم(ع) به مشهد سفر می کنند از طبقه های مختلف اجتماعی هستند که بخش از آن ها توان مالی کمی دارند و به همین دلیل در انتخاب محل اسکان در مشهد دچار مشکل می شوند که بنابر نیت ارزشمند مقام معظم رهبری ،در حال احداث زائرسرایی به نام استان قم در شهر مشهد مقدس هستیم. این اقدام فرصتی طلایی است که در اختیار خیران در استان های مختلف کشور قرار گرفته تادر کنار شهرداری مشهد بتوانند به زائران محروم امام هشتم (ع) خدمت رسانی کنند
-.png

بنیادزائرامام رضا(ع) استان قم

عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا

اطلاعات تماس