طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

زائرسرای استان بوشهر

0
تعداد طبقات :
0
ظرفیت اقامتی (نفر):
0
زیربنا(متر مربع):
0
مساحت(متر مربع):
آدرس: منطقه پنج_ بلوار ولایت ، ولایت 10، گلریز 7

وضعیت اجرایی

فاز اول

تحویل زمین ، عقد قرارداد ، صدور پروانه

فاز پنجم

اجرای تاسیسات

فاز دوم

تجهیز کارگاه ، خاک برداری ، فنداسیون

فاز ششم

اجرای نازک کاری

فاز سوم

اجرای اسکلت

فاز هفتم

اجرای نما، محوطه سازی ،جمع آوری کارگاه

فاز چهارم

سفت کاری

فاز هشتم

تجهیز زائر سرا

کمپین حمایت

کل هزینه پروژه .............. ریال
31 % تامین شده
تا کنون ...... در این پروژه سهیم شده اند

رهنمود علما و بزرگان

آیت الله صفایی بوشهری

طرح احداث زائرسراهای ارزان قیمت ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری زمینه ساز زیارت فقرا و مستمندان و بسیاری از افراد که تا کنون موفق به زیارت حضرت ثامن الحجج (ع)نشده اند را فراهم می آورد و مرکزی تاثیرگذار در عرصه فرهنگی و تربیتی مردم گران قدر هر استان است.

بی تردید این کار فرهنگی منشا خیرو سعادت و رستگاری برای جامعه خواهد بودودر استان ولایت مدار بوشهر یکی از نیازمندی های جدی ایجاد زائرسرای رضوی بوده است که به جهت علاقه مندی وافر مردم این استان به زیارت عالم آل محمد (ص) حضرت ثامن الحجج(ع) یک ضرورت می باشد.
.png

بنیادزائرامام رضا(ع) استان بوشهر

عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا
عباس کوهستانی
عباس کوهستانیعضو هیئت امنا

اطلاعات تماس