طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

Previous Next

بازدید معاونت و مدیرکل امور زیارت استانداری خراسان رضوی از زائر سراهای ارزان قیمت