طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

Previous Next

زائرسرای پاکستانی ها با همکاری خیرین، آستان قدس رضوی و مساعدت شهرداری مشهد به منظور تسهیل سفر زائران محروم این کشور به مشهد، احداث می شود.