طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

Previous Next

مصاحبه واحد مرکزی خبر استان فارس با مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر مبنی بر شروع مجدد عملیات ساخت و حمایت مسولین وخیرین معزز