طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

Previous Next

بازدید سرپرست معاونت زیارت استانداری خراسان رضوی جناب آقای دکتر براتی از آخرین وضعیت اجرایی زائر سراهای ارزان قیمت