طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

Previous Next

آخرین جلسه هئیت مدیره بنیاد مرکزی زائر در سال 97

به گزارش روابط عمومی بنیادمرکزی زائر ظهر دیروز آخرین جلسه هئیت مدیره بنیاد زائر در سال 97 با حضور اعضا محترم درمحل دفتر بنیاد برگزار گردید

در این جلسه پس از ارائه گزارش مدیرعامل بنیاد از مالکیت زمینهای زائر سرا ، نحوه انتقال اسناد ، نحوه وقف ، نحوه محاسبه هزینه هر شب اقامت در سال 98 و درجه بندی زائر سراها ضمن بررسی و اعلام نظر مورد تصویب قرار گرفت .