طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

Previous Next

بازدید ریاست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مشهد به اتفاق هئیت همراه از زائر سرا های در حال ساخت