طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

بازدید مدیرعامل بنیاد از حسینیه ، موقوفه های زائر پذیر

بازدید مدیر عامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا علیه السلام از حسینیه هاو موقوفه های زائر پذیر صبح امروز بعمل آمد .